Network sourcing

Omvat het opbouwen en onderhouden van relaties met een netwerk van leveranciers, met hun toeleveranciers. Dit netwerk moet ‘lean’ (flexibel) opereren en voortdurend zoeken naar kwaliteitsverbeteringen en kostenreducties.