Netto uitgeleverd gewicht

Het gewicht van de goederen dat overblijft na uitlading na aftrek van extra tarra, tarra en rafactie.