Netto omzet

Het bedrag aan producten die in het betreffende jaar aan de afnemers zijn verkocht, na aftrek van kortingen en dergelijke, en na aftrek van de over de omzet geheven belastingen (BTW). Zie ook winst- en verliesrekening.