Netto behoefte

Behoefte minus de aanwezige voorraden.