Needs-based positioning

Begrip uit de differentiatiestrategie van Porter (zie aldaar). Onderscheid op basis van een specifieke doelgroep. Een bedrijf specialiseert zich in het leveren van zo veel mogelijk producten/diensten gericht op één specifieke groep afnemers.