Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht

Afgekort NVvA. Een onafhankelijk forum voor alle betrokkenen op het gebied van aanbestedingsrecht.