Nearshore outsourcing

Type outsourcing uit het outsourcingmodel (zie aldaar). Uitbesteding van activiteiten naar het buitenland, maar in de nabijheid van de uitbesteder.