Natrekking

Houdt in dat de eigenaar van de hoofdzaak van rechtswege de eigendom verkrijgt van een aan een ander in eigendom toebehorende roerende zaak die bestanddeel wordt van de hoofdzaak.