Nacalculatie

Bepaling van de kosten van een product nadat het product geproduceerd is.