Naamloze vennootschap

Afgekort NV. Een kapitaalassociatie (samengebracht kapitaal) met rechts-persoonlijkheid en met een in aandelen verdeeld kapitaal, waarmee een bepaald doel (bijvoorbeeld winst) wordt nagestreefd.