MVO

Afkorting van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zie aldaar.