MVK

Afkorting van maatschappelijk verantwoord ketenbeheer. Zie aldaar.