Multiple sourcing

Strategie waarbij dezelfde soort goederen of diensten wisselend wordt betrokken van andere leveranciers. De achterliggende gedachte is dat een onderneming niet te afhankelijk mag worden van slechts één leverancier – en een leverancier niet van één afnemer. Deze strategie is gericht op concurrentiestelling onder leveranciers.