MSU-model

Benchmarking en inkoopzelfbeoordelingmodel, ontwikkeld door Monczka. Een integraal raamwerk van acht strategische processen en zes ondersteunende processen op het terrein van inkoopmanagement. Zie het schema: S1 t/m S8 zijn de strategische processen en O1 t/m O6 zijn de ondersteunende processen. Voor elk van de processen is een beoordelingsmethode opgesteld, met criteria om een organisatie te positioneren op een schaal van nul tot en met tien. Daarmee kan voor elk proces een score worden vastgesteld. De scores worden weergegeven in een spindiagram. Het tiende niveau is het hoogst: het niveau van purchasing excellence.