MSU-Bouwmodel

Variant op het MSU-model (zie aldaar), ontwikkeld door PSI Bouw, Universiteit Twente en Purspective (dochteronderneming van NEVI). Het MSU-Bouwmodel is bedoeld voor bedrijven in de volgende twee bouwsectoren: burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) en grond-, weg- en waterbouw (GWW). Het model is op vergelijkbare wijze te gebruiken als het MSU-model. Zie het schema: S1 t/m S8 zijn de strategische processen en O1 t/m O6 zijn de ondersteunende processen. Grote tot zeer grote bedrijven wordt aangeraden de metingen op onderdelen van het bedrijf te doen, bijvoorbeeld op divisie- of werkmaatschappijniveau.