Motiveringsplicht

Bij elke aanbestedingsprocedure geldt dat de aanbestedende dienst schriftelijk moet aangeven (motiveren) waarom een leverancier die zijn interesse heeft laten blijken, niet is uitgenodigd voor het doen van een offerte of niet de opdracht gegund krijgt.