Motivatietheorie van McGregor

McGregor gaat uit van twee statische typen mensbeelden: type X en type Y. Type X stelt dat de mens van nature lui is en niet bereid tot enige zelfstandige actie. Type Y gaat uit van een mens die zichzelf motiveert. Volgens dat mensbeeld vinden mensen werken leuk en ontlenen ze daaraan genoegen.