Monopolie

Marktvorm aan de aanbodzijde van de markt. Er is slechts één aanbieder en de toetredingsmogelijkheden zijn zeer beperkt of ontbreken volledig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten monopolies: overheidsmonopolie, natuurlijk monopolie en feitelijk monopolie.