Model integrale veranderimpact

Bij het in kaart brengen van de veranderimpact (zie aldaar) kunnen we de gewenste toekomstige situatie vertalen naar veranderingen op de aspecten: processen, organisatie en management, ICT-infrastructuur en mensen en cultuur.