Misbruik van bevoegdheden (eigendomsrecht)

Misbruik van het eigendomsrecht kan zich voordoen als de eigenaar van zijn bevoegdheden gebruik maakt met als enig doel een ander te benadelen.