Milieuzorgsysteem

Een bedrijfsintern milieuzorgsysteem helpt organisaties de effecten van hun milieubelastende activiteiten beheersen. Voor milieuzorgsystemen worden over het algemeen de wereldwijde norm ISO 14001 of de Europese norm EMAS gehanteerd. Een externe auditor stelt vast of het milieuzorgsysteem van een organisatie hieraan voldoet.