Mijlpalenplan

Hulpmiddel bij het uitwerken van strategische acties. Gelijksoortige of samenhangende acties kunnen in een aantal resultaatpaden worden gegroepeerd. Voor de controleerbaarheid en overzichtelijkheid van het plan is het belangrijk dat we het aantal resultaatpaden beperkt houden tot maximaal vijf en het aantal mijlpalen tot tien à twintig. Zie ook activiteitenplan.