Middellijk bezit

Uitoefenen van de feitelijke macht door de bezitter via een derde (een houder).