Methode van Laspeyres

Methode voor de berekening van een samengesteld indexcijfer (zie aldaar). Bij deze methode neemt men aan dat het basispakket goederen dat men hanteert bij de wegingsfactoren niet verandert in de loop der jaren. Na een aantal jaren moet men met een nieuw basisjaar starten en daarbij een actueler pakket goederen samenstellen. Wordt bijvoorbeeld door CBS gebruikt bij de bepaling van de consumentenprijsindex (zie aldaar).