Metacommunicatie

Communicatie over de communicatie. Als je metacommuniceert, dan ga je als het ware boven het gespreksonderwerp staan om te bespreken wat er in het gesprek aan de hand is.