Merkinbreuk

Het gebruik door een ander dan de merkhouder, zonder toestemming van die merkhouder, van het (merk)teken of een daarop gelijkend teken op waren die niet van de merkhouder afkomstig zijn of op waren die erg veel lijken op die van de merkhouder.