Merkenrecht

Vorm van intellectueel eigendom. Het exclusieve recht van een persoon om een merk te exploiteren. We onderscheiden individuele warenmerken, individuele dienstenmerken en collectieve merken. Bij merken kan gaan om een woordmerk (merk in letters) of een beeldmerk (logo), maar ook een vorm, kleur of slagzin kan een merk zijn.