MEKOG-model

Een analyse-instrument bij conflicten dat is gebaseerd op vijf afhankelijke systemen: motivatie, emotie, kennis, omgeving en gedrag.