Meetschaal

Schaal waarop de offertes ten aanzien van een bepaald criterium geordend worden. Kan kwantitatief zijn (kilometers, euro) of kwalitatief (slecht, redelijk, voldoende, goed, zeer goed).