Meerzijdige rechtshandeling

Rechtsbetrekking waarvan voor het ontstaan de wilsverklaringen van tenminste twee partijen vereist zijn.