Mediation

Juridisch begrip. Manier om een geschil buiten rechte op te lossen. Via deze procedure moeten partijen zelf tot een oplossing komen met bemiddeling van een derde (de mediator).