Mechanische concurrentiestelling

Indien inkopers een periodieke agressieve concurrentiestelling plegen onder vaste leveranciers, waarbij zij de leveranciers op unfaire wijze tegen elkaar uitspelen. Gevolg is dat deze leveranciers niet meer hun scherpste condities zullen aanbieden. Er ontstaat een spel van ‘rituele dansen’ tussen de inkoper en de leveranciers, dat in de regel weinig oplevert en tot veel tijdverlies leidt.