Maverick buying

Inkopen buiten de contracten om. Dit leidt vaak niet tot de beoogde resultaten en verhoogt de risico’s.