Maturity grid model

Door Crosby ontwikkeld diagnosemodel voor organisatieontwikkeling op het gebied van kwaliteitzorg. Het model kent vijf fasen: onbekendheid, ontwaking, verlichting, wijsheid en zekerheid. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken. Door deze kenmerken te vergelijken met de eigen situatie, kunnen we bepalen in welke fase ons bedrijf zich bevindt.