Matrixmanagementmethode

Een hulpmiddel om organisatieveranderingen te visualiseren en te presenteren. Op negen aspecten wordt bezien in hoeverre een verandering wordt gedragen of juist tegengewerkt.