Material resource plan

Andere term voor grondstoffenplan. Zie aldaar.