Material requirement planning

Afgekort MRP1. Een set rekenregels waarmee de behoefte aan materialen en onderdelen die nodig zijn voor de fabricage van de geplande hoeveelheid eindproducten veelal door een computer worden berekend. Uit het MRP1-systeem komt per onderdeel van de stuklijst het te bestellen aantal en de week of dag waarop de bestelling moet geschieden. Zie ook bestelsignaal.