Marktvorm

Geeft aan hoe de aard en de omvang is van de concurrentie bij de vragers en aanbieders. Bij de aanbieders onderscheiden we de volgende marktvormen: monopolie, homogene oligopolie, heterogene oligopolie en monopolistische concurrentie. Bij de vragers onderscheiden we monopsonie, oligopsonie en polyopsonie.