Marktmacht

Machtsbron. De macht die een onderhandelaar heeft op basis van de afhankelijkheid die er tussen de onderhandelende partijen op de inkoopmarkt bestaat. Marktmacht wordt in kaart gebracht door een analyse van de vraag- en aanbodzijde van de inkoopmarkt.