Marktaandeel

Het omzetaandeel, in een bepaalde markt, van een onderneming uitgedrukt als percentage ten opzichte van de totale marktomvang.