Marketingplan

Een plan waarbij het bedrijf aangeeft op welke wijze zijn marketingmix instrumenten gaan worden ingezet. Het plan geeft daarmee de richting aan voor de activiteiten in de volgende periode.