Manufacturing resources planning

Afgekort MRP2. Een set veelal door een computer uitgevoerde rekenregels die de beschikbaarheid toetst van alle voor de productie benodigde faciliteiten, bestaande uit materialen, man- en machinecapaciteit.