Manipulatie, manipulatieve communicatie

Bij manipulatieve communicatie worden emotionele thema’s gebruikt om de tegenpartij onder druk te zetten. Men beoogt bij de tegenpartij bepaalde gevoelens op te roepen, die ertoe kunnen leiden dat de eigen positie in de onderhandeling wordt verbeterd. Gebruikt men negatieve manipulaties, dan wil men bij de tegenpartij gevoelens van minderwaardigheid, schuldbesef en zich-afgekeurd-voelen oproepen. Positieve manipulatie is stroop om de mond smeren om de tegenpartij tot toegeeflijkheid te bewegen.