Mandaat

Machtiging om namens anderen te handelen/een overeenkomst af te sluiten.