Managerial grid

Model voor effectief leiderschap van Blake en Mouton. In het managerial grid combineren zij taakgerichtheid en relatiegerichtheid tot een raster met vijf eruit springende posities, de vijf stijlen van leiderschap: stijl 1.1: verschraald leiderschap; stijl 1.9: de relatiegerichte leider; stijl 9.1: de taakgerichte leider; stijl 5.5: de compromisstijl; stijl 9.9: de teamleider. Volgens Blake en Mouton is 9.9 dé stijl die men als leidinggevende zou moeten nastreven.