Managementvisie op inkoop

De visie die het topmanagement van een organisatie heeft op de inkoopfunctie is in belangrijke mate bepalend voor de rol die inkoop binnen de organisatie kan vervullen. Van Weele onderscheidt vier verschillende zienswijzen: de administratieve oriëntatie, de commerciële oriëntatie, de logistieke oriëntatie en de strategische oriëntatie. Zie verder bij de afzonderlijke zienswijzen.