Makelaar

Een door de arrondissementsrechtbank beëdigd persoon die zijn bedrijf maakt van het sluiten van overeenkomsten, tegen een zeker loon of provisie (courtage), op order en op naam van personen tot wie hij niet in een contractuele verhouding staat.