Make or buy

De beslissing om een product of dienst zelf voort te brengen dan wel te kopen.