Machtsverhoudingen

Mastenbroek onderscheidt drie typen machtsverhoudingen in organisaties: (1) gelijk versus gelijk relaties: partijen of individuen op gelijk niveau; (2) hoog-laag relaties: bijvoorbeeld leidinggevende versus ondergeschikte; (3) hoog-midden-laag relaties: bijvoorbeeld middenkader versus hoger en lager kader. In de machtsverhoudingen zal spanning bestaan tussen de zeggenschapsrollen. De kans op zulke spanningen is vrij groot in een organisatie die uit samenwerkende, vrij autonome groepen bestaat. In een dergelijke organisatie is het niet altijd eenvoudig is om vast te stellen bij wie de formele bevoegdheden liggen en waar de uiteindelijke macht ligt.