Machtspositie opbouwen

We kunnen onze eigen machtspositie tijdens een overleg of onderhandeling versterken door middel van: vechten, manipuleren, gebruikmaken van nieuwe feiten en deskundigheid, exploreren, de relatie versterken door het ontwikkelen van acceptatie en vertrouwen; het beschikken over overtuigingskracht.